Lowlands als een moderne Areopagus

In de tijd van Paulus kletsten de zelfbenoemde filosofen op de heuvel in Athene die Areopagus heette. Paulus preekte het evangelie op de markt van Athene. De zelfbenoemde filosofen waren agressief en sleepten hem naar de Areopagus. Hier preekt Paulus over de Opstanding van Jezus (Handelingen 17). De filosofen snapten er geen hout van. Bovendien waren ze de spreekstijl van Paulus niet gewend. Paulus sprak namens de opgestane christus. En de filosofen waren vooral bezig om zichzelf in de schijnwerpers te zetten. In onze tijd lijkt het of Lowlands de functie van de Areopagus vervult. Steeds meer zelfbenoemde verlichte geesten menen hier dat ze de wijsheid in pacht hebben. Sprekers als Anne Fleur Dekker en Ismaïl Ilgun zijn dit jaar de sprekers. Lowlands wil de geest van rebellie de ruimte geven. Maar wie van de sprekers kondigt de naderende Eindtijd aan?

De steen van Stalin

Jozef Stalin bedacht nogal wat grappen over de God van de Bijbel. Zo vroeg hij eens aan een orthodoxe christen: Kan God een steen maken, zo zwaar dat Hij deze zelf niet op kan tillen? Het antwoord op deze vraag staat misschien in Lucas 20:1 en Mattheüs 21:44. In deze passages is Christus zelf de steen. Deze Christus lag in Zijn graf. Het was God die Hem uit de dood oprees. Menselijk gezien was deze klus te zwaar. Maar voor God niet.

Charlottesville rellen

Het afgelopen weekend waren er flinke rellen in de Amerikaanse stad Charlottesville (Virginia). Bij deze rellen stonden nazi’s en antifa’s tegenover elkaar. En er vielen doden en gewonden. Een enorme chaos dus, welke waarschijnlijk nog maar het begin van alle ellende is. Desalniettemin heeft God alles in de hand. Zelfs toen de serpent in de Tuin van Eden binnen sloop, had God alles in de hand. Hij had deze gebeurtenis zelf zo gepland. Bovendien wist hij dat Abel vermoord zou worden en dat Set hem zou vervangen. God kent de toekomst. En we gaan naar de Eindtijd, rond 2030.