help mee tegen bezuiniging op de wajong

help mee tegen de bezuiniging op de wajong

Advertisements

De toekomst van Jeruzalem

Vandaag is het 11 december 2017. Precies 100 jaar geleden heroverde Edmund Allenby Jeruzalem op de Ottomanen. En precies 50 jaar geleden was er de zesdaagse oolog. En precies 500 jaar geleden werd Jeruzalem door de Turken ingenomen. Dit was ook al het jaar waarin Maarten Luther de 95 stellingen publiceerde. De afgelopen week verklaarde Donald Trump dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is.

De Palestijnen en islamitische volken protesteren hevig tegen dit besluit van Donald Trump. Maar zij vergeten dat er voor de terugkeer van hun Mehdi een fysieke staat Israël vereist is. Net zoals er voor de terugkeer van Jezus een fysieke staat Israël vereist is. Ook snappen de demonstranten die een nieuwe intifada af willen kondigen niet dat de Eindtijd onafwendbaar is. Donald Trump zal de etappe naar de Eindtijd in een versnelling brengen. Over de toekomst van Jeruzalem staat een geweldige studie online. Ook de klassieker van David Baron over de Laatste Dagen van Jeruzalem is nog steeds de moeite waard om te lezen.

Zie ook de youtube van de reactie bij de Klaagrmuur op Trumps besluit,

Moralistische Mars voor het Leven

De website De Schreeuw om Leven, promoot de Mars voor het Leven. Sprekers waren ook Segers en Staaij. Er is niets op tegen om aandacht aan abortus te schenken. Maar de obsessie waarmee dit met zo’n Mars gebeurt heeft niets met de Bijbel te maken maar mijns inziens alles met de gnostiek. Het waren uitgerekend de christelijke politieke partijen die aanvankelijk voor een verhoging van de eigen bijdrage stemden. Na veel protest zagen ze hiervan af. Desalniettemin is de zorgpremie wel gestegen. Ook stemden ze ermee in om de wajong voor een beperkte groep te verlagen. Dus hoe serieus moeten we deze protestmars nemen? Het gevolg van deze moralistische Mars is dat dit verwende meisje uit het Gooi met haar schaamteloze zelfpromotie de discussie kaapt. Deze mevrouw heeft geen enkele zelfreflectie en voelt zich ook nog eens gekwetst. We hoeven niet mee te huilen met de moralisten van de Schreeuw om Leven maar ook niet met de Linkse Farzieeërs zoals Anne Fleur. Aan de ene kant is het wel bijzonder hoe Anne open is over haar abortus. Maar toch klopt er iets niet. Zo vroeg in je leven al een abortus ondergaan is sowieso een twijfelachtig gegeven. Ik hoor haar niet één keer over de andere kant van het verhaal. Linksom of rechtsom is er wel een foetus geaborteerd. Anne Fleur en de Schreeuw om Leven hebben nog iets met elkaar gemeen. Ik hoor beide niet over de mensen die in de bijstand zitten. Dit zijn de mensen die het echt moeilijk hebben. Beide, Anne Fleur en de Schreeuw zijn alleen bezig met ongeremde zelfpromotie. En dan nog wat: ik heb zelf ook direct met abortus te maken gehad, dus vertel mij wat…

Ravotr over Jeruzalem

Donald Trump heeft Jeruzalem tot hoofdstad uitgeroepen. Ravotr geeft het bekende tegengeluid dat we al kennen. De Palestijnen werden door de Joden verdrongen van hun land. Israël is een imperialistisch project, blablabla. Maar Kanaän is van God, Leviticus 25:23. Joden en Palestijnen mogen er alleen op Gods voorwaarden wonen. Ravotr maakt een vergelijking met de kolonisatie van Amerika. Maar de indianen zijn nota bene nakomelingen van de Filistijnen (Kreta). De erfgenamen van deze Filistijnen zijn de Palestijnen. Tenslotte hekelt Ravotr het imperialisme van Israël en Amerika. Maar Anarchisme is zelf ook imperialistisch. Anarchisten steken hun neus overal in. Ze hebben het inmiddels voor elkaar gekregen dat de SGP ook vrouwen verkiesbaar moet stellen. In een afgezwakte vorm infiltreert het vrijzinnige gedachtengoed de kerken.

En… Donald Trump versnelt het traject naar de Eindtijd. Humanisme is de kunst van pappen, sussen en nat houden. Ravotr wil niet snappen dat we in een nieuw paradigma zijn terechtgekomen.