Kijk uit met wat je wenst

Inderdaad, kijk uit met wat je wenst, schrijft deze blog. Vaak weten we helemaal niet wat we willen en wat we wel krijgen is vaak door toeval. Zo werkt het met de Bijbel ook. Waar zullen we voor bidden? We weten helemaal niet wat belangrijk voor ons is als zoveel zaken verborgen zijn. Ook God werkt in het verborgene. Daarom bad Paulus voor meet geloof. Hij bad zelden of nooit voor materiële zaken tertwijl hij toch veel voor de kiezen kreeg.

Advertisements

mooie muziek

Mooie herrie van Nina de Koning. Voor de duidelijkheid: ze is niet de vrouw van willem alexander.

Cultuur onder Vuur

Weer een vage website erbij, Cultuur onder Vuur. Ze noemen zich christelijk maar dit zijn ze net als de meeste christelijke organisaties, natuurlijk niet. Ze beroepen zich op alle anti-christelijke zaken die ze kunnen verzinnen waarna ze er het etiket christelijk op plakken. Ze menen dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is. De vraag is of dit zo is? Tellen alleenstaanden dus niet mee? En nee, niet alle alleenstaanden zijn homo. In elk geval is het gezin niet het fundament van het evangelie. Jezus en Paulus waren ongetrouwd. Jezus verzette zich nadrukkelijk tegen traditionele gezinswaarden (Marcus 3:31-35). Ook meent Cultuur onder Vuur dat de traditie de samenleving bij elkaar houdt. Ook niet waar en de apostel Paulus verzette zich nadrukkelijk tegen alle traditie. Zelfs de Joodse feestdagen werden ingewisseld voor het nieuwe concept waarbij elke dag een feestdag is. Elke dag is immers van God. Ook vaag: ze hebben netb als de meeste zelf benoemde christelijke websites een opvallend duidelijke “doneer” button op hun website. Cultuur onder Vuur is dus een anti-christelijke website. De moralisten van Cultuur onder Vuur zijn mijns inziens volgelingen van Plato en niet van Paulus of Jezus.