de mens wikt en God beschikt

God staat het de mens niet toe om buiten Hem om een vreedzame en milieuvriendelijke oecumene tot stand te brengen. Zo vond er iemand een katalysator uit opdat de uitstoot van auto’s schoner werd. Maar iemand anders maakte grotere auto’s, zodat er toch weer meer uitstoot plaatsvond. Dan moesten vliegtuigen aan strengere milieu-eisen voldoen. En nog nooit namen zoveel mensen het vliegtuig als nu. Een kennis van me vloog even naar Cambodja. De uitstoot van zo’n vlucht is gelijk aan die van een jaar auto rijden. De beerput van Nederland waarbij de overheid de andere kant opkijkt als bedrijven hun afval illegaal dumpen, gaat steeds verder open. De kosten voor zulke bedrijven worden bovendien op de bevolking afgewenteld. Is het ooit anders geweest? Nee, maar het gaat wel anders worden.

In de nabije toekomst als Jezus regeert, zal het Hinnomdal bij Jeruzalem een crematorium voor misdadigers worden. De mensen die dan denken dat ze de aarde zomaar kunnen vervuilen, worden hier straks zelf verbrand. In dit Hinnomdal werden vroeger kinderen aan Moloch geofferd. Het dal werd het Gehenna genoemd en het woord Gehenna werd later onterecht met het woord “hel” vertaald. De traditionele hel van het christendom is niets anders dan dit Hinnomdal dat in de tijd van Jezus een vuilstort was. De mensen die in onze tijd een hel van onze aarde maken zullen tzt. zelf in hun eigen vuilstort worden verbrand. Ze worden zeker gestraft, maar niet eerder dan wanneer Jezus terug is.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s